Cięcia etatów w Elblągu

Cięcia etatów w Elblągu

  • Maj 04, 2020

Urząd Miasta w Elblągu planuje cięcia budżetowe wśród pracowników obsługowych szkół i przedszkoli. Zmniejszeniu ma ulec wymiar czasu pracy z pełnego etatu do trzech czwartych, a co za tym idzie również obniżenie stawki wynagrodzenia zasadniczego. Swoją decyzję urząd tłumaczy coraz większymi wydatkami na oświatę, przy jednoczesnym braku wzrostu subwencji oświatowej, która równoważyłaby wydatki na ten […]

Read More
Przebudowa toru wodnego na rzece Elbląg

Urząd Morski w Gdyni ogłosił II przetarg na roboty budowlane w ramach tzw. przekopu Mierzei Wiślanej. W zakres prac wchodzi obudowa brzegów toru wodnego na rzece Elbląg na odcinku 10,4 km , budowa mostu obrotowego w miejscowości Nowakowo oraz stworzenie nowego odcinka drogi powiatowej wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Elbląg wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, chodnikiem i […]

Read More
Przeglądy obiektów turystycznych przez leśników z Nadleśnictwa Elbląg

Nadleśnictwo Elbląg dokonało przeglądu obiektów turystycznych przed rozpoczęciem nowego sezonu turystycznego. Ocenie poddano przede wszystkim obiekty, z których korzystają przybywający tu licznie turyści. Należą do nich wiaty, wieże obserwacyjne, punkty widokowe i miejsca parkingowe, schody, kładki czy ścieżki edukacyjne. Oznaczono również drzewa znajdujące się w pobliżu szlaków komunikacyjnych, które w wyniku działań atmosferycznych uległy przechyleniu, […]

Read More